Hemvikens Sjötaxi AB utför person transporter och bogseringar i Stockholms skärgård.